Rota Seçimi – Eceabat, Çanakkale

03-04 Ekim 2015 hafta sonunda düzenlenen koşu yarışları nedeniyle bir kaç arkadaş Çanakkale ve Eceabat’taydık. Koştuğumuz parkur Gelibolu Yarımadası’nın  batı kıyısında uzanıyordu. Kabatepe’den Alçıtepe’ye, oradan sahil yolundan Seddülbahir’e ve oradan da Morto Koyu’na. Muhteşem bir havada, harika bir manzara.

Bu vesileyle 03 Mayıs 2015’te Türkiye Oryantiring Şampiyonası’nın son gününde Çanakkale Şehitliği etrafında koşulan M21-A haritasını seçtim. Sizin için 1:7500’lük haritada, aralarındaki mesafe 1000 m’yi aşmayan, teknik olarak zor diye adlandırabileceğim 5 hedef.

Bu yarışa katılmamış kişilere not olarak, haritalarda su yatağı olarak çizilen unsurlar, arazide savaştan kalan tarihi siperleri gösteriyor.

İkinci bir not olarak, teknik olarak zor hedefleri seçtim. Bunun nedeni genelde yarışlardan veya bazı antrenmanlardan sonra orienteeringe yeni yeni ısınan arkadaşlarımızın “bu hedefe giden patika yok, çizgi yok nasıl gidiyorsunuz?” diye, biraz da kendilerini ileride bekleyen yarışlara yönelik endişeyle sorması. Aslında patika, vadi ve su yatakları kadar, farklı unsurları da ipe dizerek veya kenarlarını kullanarak ilerleyebileceğimizi göstermek niyetindeyim.

HEDEF – 4: Neredeyse eğimsiz sayılabilecek bir arazide, etrafında fazla bir unsur yok, hedefe götüren düz bir çizgi yok.

MAVİ ROTA: Pusulası sağlam usta koşucu için kırmızıyı takip etmek en doğru seçim. Atak noktası (AN) olarak hedefin güneyinde yardımcı münhani ile gösterilen tepeyi kullanabilir. Pusulasını hedefe tutup, mavi renkle çizdiğim rotayı takiben asfalt yola ulaşacak. Alternatif olarak, yola kadar kesikli mavi çizgiyle görülen siperi takip edebilir ve yolda B yönünde sağında kalacak olan tepeciğe kadar koşabilir. Asfalttan sonra, pusulasıyla hedefe doğru ilerlerken solunda kalacak olan teğeciği görmeli. Sağında ise ormanın ilerisinde sıklaşan bitki örtüsünü hissetmeli. Hedef açık yeşil bitki örtüsünün içinde çukurda. [KAÇAK: Asfalttan ayrıldığında, pusulasını tam tutturamamış olsa bile, koşucu kuzeyde sık bitki örtüsüne çarpacak. Batıda ise haritada kahverengi noktalarla ifade edilen hendeklere çarpabilir. Kuzey ve batıdaki bu sınırların içinde kalarak ilerlediği sürece hedefi kaçırmadan üzerine gidecektir.]

150503-canakkale-04u

YEŞİL ROTA: Bunun bir alternatifi ise (yukarıda yeşil rota) asfalt üzerinde AN’ın (yani yardımcı münhani ile gösterilen tepenin) güneyinden dolaşmak ve batısından yukarı hendekleri takiben çıkmak olabilir. Bitkiler sıklaştığında hedefi görmüş olmalı.

PEMBE ROTA: Daha güvenli koşmak isteyen çaylak koşucu için ise fazla bir alternatif yok. Seçtiğim rotayı yukarıda açık pembe renkle gösterdim. Önceki hedeften KB yönünde ayrılıp, asfalta ulaşacak ve orada B yönünde ana patika ayrımına kadar koşacak. KD yönünde patikaya girip, patikanın batıya döndüğü ve sıklaşan bitki örtüsü içine girdiği yerden ayrılıp (burası kendi AN’ı aslında) sıklaşmış bitki örtüsü sınırını D yönünde takiben hedefe gidecek. [KAÇAK: Kaçak için fazla ihtimal yok. Yine de AN’a kadar geldikten sonra, doğuya doğru adım sayabilir. Eğer sıklaşan bitki örtüsünün içinde kaldıysa, patikadan geç (daha kuzeyde) ayrılmıştır demektir.]

HEDEF – 10: Bir başka pusula ve adım sayma rotası, hedef açık alanın kenarında.

MAVİ ROTA: Usta koşucunun en kısa alternatifi, pusula tutup, açık alanları görmeye çalışarak hedef yönünde ilerlemek. Siperle kesiştiği yer, pusulasını doğru tutup takip edebildiyse, siperin B-D doğrultusunda zigzag yaptığı bölgesi. Burayı AN olarak kullanıp, atağını pusulayla yapar. [KAÇAK: Hedefi kaçırmamak veya kaçırsa bile hatasının farkına erken varmak için adım sayar. Hedef kaçtıysa, D yönünde ilerlediğinde sıklaşan çalılara veya tarlalara çarpacaktır.]

 

150503-canakkale-10u

YEŞİL ROTA: Ustanın ikinci alternatifi kırmızının kuzeyinde kalan siperler.  Patikayı kestikten sonra siperleri izleyerek D yönünde koşar. Hedefe yaklaştıran sipere paralel koşarken siperin açık alandan (AN) geçtiği yerde ayrılıp, D yönünde hedefe koşar. [KAÇAK: Hedefi kaçırmamak veya kaçırsa bile hatasının farkına erken varmak için adım sayar. Hedef kaçtıysa, D yönünde ilerlediğinde sıklaşan çalılara veya tarlalara çarpacaktır.]

PEMBE ROTA: Çaylak koşucu kırmızının güneyindeki patikadan ve yukarıda bahsedilen sipere güneyden girerek hedefe güvenli yaklaşabilir. Öncelikle, ilerlerken patikadan kuzeye sipere ayrılacağı noktayı kaçırmamalı. [KAÇAK: Eğer bu noktayı kaçırırsa, hemen sağında sıklaşan bitki örtüsünü görecektir veya yaklaşık 50 m içinde tarlalara ulaşacaktır.] Siperi, 90 derece batıya keskin dönüş yaptığı yere kadar takip eder. Sonra bu köşeden pusula tutup hedefe yönelir. [KAÇAK: Usta koşucuyla aynı şekilde, hedefi kaçırmamak için adım sayar. Hedef kaçtıysa, D yönünde ilerlediğinde sıklaşan çalılara veya tarlalara çarpacaktır.]

HEDEF 13: Açık alan ve sıklaşan bitki örtüsünün kenarlarını kullanmayı gerektiren bir başka hedef. Bayrak açık alanın batı ucunda. Kırmızının doğusunda ve batısında birer alternatif var.

MAVİ ROTA: Güzel bir orienteering hedefi. Koşusunun yön bulucu yanını ortaya koyması lazım. Orman arazisinde, yeşilliğe fazla girmeden gitmesi nedeniyle daha güvenli bulduğum bu rotayı, daha kısa olan diğerine tercih ediyorum. Koşucumuz AN olarak ormandan dar açık alana çıkış noktasını kullanacak. Önceki hedeften çıktıktan sonra patika kesişimi kolay. Buradan pusula yardımıyla bitki örtüsünün sıklaştığı yere koşacak ve kenarını takiben GD yönüne dönecek. Siperlerin kesişimine geldiğinde güneye dönmeli. Rahat koşulabilir bu alandan, açıklığa çıktığında (AN) batıya hedefe dönecek. [KAÇAK: Bu hedefte mesele “hedefi görmeden geçip gitmek” olamaz. AN’a geldikten sonra, hedef kabak gibi ortada. Öte yandan AN’a gelmek bir mesele. Yeşilliğin kenarlarını doğru kullanarak siper kesişimine kadar gelebilmek lazım. Eğer ümitsiz bir şekilde kaybolunursa, kuzeydeki patikaya geri çıkmalı ve patikada batıya dönüp kesişimden yeniden başlamalı.]

150503-canakkale-13u

YEŞİL ROTA: Orienteering açısından güzel alternatif. Yeşilliğin batı kenarını izleyerek güneye ilerliyor. Bu rotada püf noktası kırmızıyla işaretli ilk açık alanı bulabilmek. Bundan sonra sırasıyla, koyu yeşilin kuzey kenarından taralı açıklığa, oradan D yönünde hedef çemberini kesen koyu yeşilin yanına gelebilmek gerekiyor. Koyu yeşili takip edince hedefe ve çemberin içindeki açıklığa ulaşılacak. [Bu rotadan gelirken bir ihtimal güneydeki açık ormana düşmek söz konusu olabilir. Bu durumda yeşilliğin kenarıyla güneyden (asfalttan) gelen siperin kesişimi kullanılabilir.]

HEDEF 19: Kendi yarışımda büyük hata yaptığım hedef. Mavi renkli rotayı seçmiştim ama asfalttan sonra anlaşılmaz bir kararlılıkla (ve affedilmez bir hata ile) D yönüne (güneydeki dik yamaca paralel) koştum.

MAVİ ROTA: Bence usta koşucu bu rotayı koşar; rotanın tamamı açıklıkta veya ormanda, hiç koyu yeşil yok. Ayrıca 1/3’ü kırmızıya yakın patika üzerinde ve AN asfalt patika kesişiminde güvenli. (Yalnız elit koşucular yeşil rotayı seçmiş veya direk kırmızı altından gelmeyi denemiş de olabilir. Ona lafım yok, maviye kıyasla daha kısa sürede yapabilene her zaman alkış!)
Koşucumuz pusulayla tarla (veya meyva bahçesinin) kenarını takiben kayanın yanından geçer ve patika başlangıcına gelir. Patikayı takip ederken sağında kayaları, diğer patikayla kesişim noktasını ve tek-çentik çiti görebilir. Çiti 50 metre geçtikten sonraki patika ayrımında ve siper karmaşasında, gözü hep pusulasında olmalı. Asfalta geldiğinde AN’ı yakalamak (carpe diem) zor olmasa gerek ama göz ucuyla batıdaki asfalt yol kesişiminin mesafesini kontrol etse güzel olur. Patikadan pusulayla G yönünde ayrılır. [KAÇAK: Eğer AN’a kadar geldiyse ve oradan güneye ilerlediyse, tek mesele hedefin girintisini kaçırıp, kısa ve dar vadiye düşmek olacaktır. Vadinin karşısına çıkmadan bulunduğu noktayı kestirmeli.]

YEŞİL ROTA: Pusulası sağlam, mesafeleri görebilen ve arazide hızı kesilmeyen koşucunun (yani elit koşucunun) rotası. Direk kırmızının altından da koşulabilir. Çite gelene kadar açık alan ve yeşilliklerin sınırından faydalanabilir. Çitten sonra pusulasıyla başbaşalar. Asfalta vardığında mutlaka asfaltın doğrultusunu ve asfalt yolların kesişimini doğrulamalı.

150503-canakkale-19u

PEMBE ROTA: Alternatif görülebilecek bir rota, kırmızının doğusundaki yeşilliklerden gözü korkan seçebilir. Rotanın sadece 1/4’ü belirsiz sayılabilecek özellikte (ormandan geçiyor); geri kalanı açıklıkta ve asfaltta. Pusulayla açık alanlar üzerinden patikanın döndüğü ve çitin köşe yaptığı alana gelip, güney yönünde ormanı geçerek asfalta ulaşmayı hedefliyor. Sonrası kolay, asfaltta düşük eğimde bir tırmanış ve asfalt yol ayrımından hedefe pusulayla atak.

Her halükarda, mavi rotanın en hızlı gidilecek rota olduğunu düşünüyorum. İki hedef arası yaklaşık 500 m mesafeli. Elit koşucu için 1:30-1:45 gibi bir süresi olmalı. Mavi rotanın temizliği, bu süreyi düşük sınırına çekebilecektir.

Faydalı olması dileğiyle, gelecek yazıda görüşmek üzere,

Coşkun

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s