Rota Seçimi – Neşet Suyu 20.09.15

İnternet günlüğümün ilk yazısını, 2015-2016 sezonunda İOG tarafından düzenlenen 2. pazar antrenmanı üzerinden yazıyorum. Antrenmanı 20 Eylül 2015’te Belgrad Ormanı Neşet Suyu’nda gerçekleştirdik.

Şimdi bu antrenmanın dört parkurundan biri olan uzun parkurun ayaklarından üç tanesini rota seçimi açısından inceleyelim.

HEDEF – 1: İlk hedef nispeten düz ve açık arazide, üçgenden KB yönünde 400 metre uzakta bir çukura yerleştirilmiş. 4 münhani tırmanış gerektiriyor ama eğim oldukça düşük. Hedefe ulaşan belirgin patikalar ve hedef çevresinde diğerlerinden farklı bir bitki örtüsü mevcut.

Çaylak koşucu için kolay bir hedef, iki farklı rotadan güvenle yaklaşabilir:

  • ÇAYLAK – MAVİ ROTA: Koşucumuz, üçgenden kuzeye ana patikaya çıkar ve patikayı takip eder. Patikanın güneye döndüğü köşede, toprak duvara paralel patikaya girer. Patikanın toprak duvarla kesiştiği yer atak noktasıdır (AN – resimde kırmızı nokta). Burada batıya giden patikaya girerek hedefe ulaşır. Patika başındaki kısa ama dik münhanilere dikkat, gözden kaçmaması gerekir. Hedef yaklaşık 100 metre  ileride. Hedefi kaçırmamak için solunda bitki örtüsünün değişmesini izleyebilir. [KAÇAK: Eğer hedefi kaçırıp geçtiyse ve batıya devam ediyorsa, önüne yine dik bir tırmanış gelecektir. Burada uyanması lazım.]

  • ÇAYLAK – YEŞİL ROTA: Bu rota daha uzun ama daha güvenli olabilir. Mavi rota gibi başlar ve ana patikanın güneye döndüğü yerde patika üzerinde devam eder. Ana patikayla birlikte  batıya döner. Ana patikanın yeniden köşe yapıp, güneye döndüğü yerde ana patikadan ayrılıp, kuzeyli patikaya geçer. Burası ise bu rotanın AN’ıdır. Koşucu kuzeyli patikayı takip ederken, patika boyunca solundaki bitki örtüsü değişimini izleyebilmelidir. Bitki örtüsünün değişmesi ve sıklaşması ilk göstergedir. Sıklık bittiğinde ve çok sayıda patikanın kesişimine geldiğinde, hedef çukuru solunda görmelidir. [KAÇAK: Hedefi kaçırır ve kuzeyli devam ederse, patikanın devam etmediğini ve zeminin bitkilerle kaplandığını hissedip uyanması gerekir.]

Usta koşucu ise araziyi daha fazla kullanacaktır. Hız ve güvenilirlik açısından mavi renkli rotanın en iyi seçim olduğunu düşünüyorum:

  • USTA – MAVİ ROTA: Koşucu üçgenden pusulayla hedef yönünde ayrılır. Bu sırada ince dar girinti ve açık yeşil çalılık solunda kalacaktır. Girintiyi ve toprak duvarları solunda tutarak ana patikaya ulaşana dek koşar. Ana patikanın güneye döndüğü yerde (AN), kuzeyli dar patikaya geçer. Solundaki bitki örtüsünü de takip ederek, patika kesişimine yakın olan hedef çukura ulaşır.

  • USTA – YEŞİL ROTA: Koşucu mavi rota gibi başlar. Ana patikaya ulaştığı yerde, araziden hedef yönünde devam eder. Yaklaşık 100 m sonra, toprak duvara ve köşe yaptığı noktaya ulaşır (AN). Buradan pusulayla hedefe koşar, bu sırada önünde (batısında) kalan bitki örtüsünü gözüyle takip edebilir veya gerekirse yaslanabilir. Hedef sıklığın bitip, patikaların kesiştiği yerdedir.

HEDEF – 2: İkinci hedef belirgin bir girinti yanında iki tepecik arasına yerleştirilmiş. Bir önceki hedeften KD yönünde 200 m uzakta ve aynı münhanide; ancak, hedefe direk giden bir patika veya düz çizgi unsur bulunmuyor.

İki hedefi direk birleştiren bir düz çizgi unsur bulunmaması nedeniyle Çaylak için kolay bir hedef olmayabilir. Ya pusulasına güvenip, münhani avantajını kullanmak üzere araziden geçmeye çalışacak ya da uzun ve tırmanışlı ama güvenli yolu tercih edip hedefe yukarıdan yaklaşacak.

  • ÇAYLAK – MAVİ ROTA: Çaylak koşucu AN olarak gideceği hedefin KB yönündeki patika kavşağını seçer. Burayı gözden kaçırması mümkün değil, çünkü çok sayıda patika ve girinti/hendek aynı yerde kesişiyor. Koşucumuz birinci hedeften B yönünde giden patikaya girerek ayrılır. Patika kısa bir tırmanışla ince sırta ulaştığında, koşucumuz toprak duvarı geçecek. Çaylağın arazide koşarken durup, bu duvarın görsel olarak neye benzediğini incelemesinde fayda var. Böylece gelecekte haritada toprak duvar gördüğünde, arazideki olası imgesi aklında canlanacaktır. Duvarın diğer yanında GB-KD doğrultulu patikaya ulaştığında, KD yönüne dönüp, 250 m koşar ve yönünü değiştirmeden AN’a ulaşır. Burada dikkatli olmalıdır, GD yönünde bir patika, hemen önünde bir tepecik ve tepeciğin her iki yanında hendekler görecektir. Tepeciğin solunda kalan hendekleri veya hendeklere paralel GD yönlü patikayı takip eder. Hedef 50 m ileride, nispeten çalılık bitki örtüsü içerisinde, iki tepeciğin arasında olmalıdır. [KAÇAK: Eğer hedefi görmeden geçerse, haritaya göre eğim düzelecek ve çalılar azalacaktır. Çaylak 50 m’den fazla gittiğini hissederse veya bu özellikleri farkettiğinde geri AN’a dönmelidir.]

  • ÇAYLAK – YEŞİL ROTA: Çaylak için biraz daha keyifli olabilecek ama daha az güvenli alternatif yukarıdaki haritada gösterilen yeşil rota olabilir. Bu rotada AN, hedefin D yönündeki patika kavşağıdır. Koşucu birinci hedeften D yönlü patikaya girer. Patikanın sağa GD yönüne döndüğü ve toprak duvarın köşesinden (arasından) geçtiği yerde durur. KD yönüne giden toprak duvarı bulur ve onu takip eder. KD yönüne devam ederken solunda küçük ve sığ girintileri görebilir. Patikaya ulaştığında KB yönüne devam eder ve sağdan gelen patikayla birleştiği yere kadar ilerler. Buradan KB yönünde ilerleyip, patika ayrımını (AN) yakalar. Patikadan D yönünde ayrılıp iki tepecik arasında hedefi bulur. [KAÇAK: Tepeciklerin K veya G tarafından geçmesi ihtimalinde, girintiye varacaktır. Girintiye girer girmez, geldiği yönde etrafına bakıp tepecikleri bulmaya çalışmalıdır veya AN’a geri dönmelidir.]

Usta koşucu ise araziyi kullanacaktır. Ancak, çok fazla seçeneği bulunmuyor, pusulasına ve bitki örtüsünü yorumlama gücüne güvenmek zorunda. Aslında orienteeringi zevkli kılan da işte bu “yalnız” geçişler diye düşünüyorum.

02-U

AN, hedefin G yönündeki dar girinti olmalıdır zira fazla bir seçeneği yok. Birinci hedeften KD yönünde ayrılır ve çalılık alanı soluna alarak yaslanır. KD yönlü ilerlemeye devam eder. Girintiye (AN’a) ulaştığında hedef 10 m KB yönünde sağda kalacaktır. [KAÇAK: Usta oyuncular da hedefi kaçırabilir. KD yönlü giderken, girintinin çok altında kalıp görmeyebilir; bu durumda patikaya çarpacaktır. Girintiye daha kuzeyden girebilir veya hedefi görmeden geçebilir; bu durumda ise en fazla KB yönündeki patikalar-hendekler kavşağına çarpar.]

HEDEF – 11: Bir sonraki analizim parkurun en uzun ayağı olan 11. Hedef üzerinde olacak. Uzun bir vadinin yamacından başlayıp, GGD yönünde yaklaşık 1000 m mesafede bir tepe kenarında toprak set köşesinde bulunuyor. İki hedef arasında net 4 münhani tırmanış var ama seçilen rotaya göre bu tırmanış miktarı artacak.

Çaylak koşucu için öncelikli olarak, bu uzun mesafeyi güvenle katedip, hedefe en rahat yaklaşacağı, gücünü ve enerjisini koruyabileceği rotalar düşünüyorum. Diğer bir deyişle, mümkün olduğunca patikaları ve çizgisel unsurları takip eden, tırmanışı en aza indiren rotaları seçiyorum. Bunlardan 3 ana rota (1 mavi, 2 koyu kırmızı) aşağıdaki haritada işaretli.

  • ÇAYLAK – MAVİ ROTA: Öncelikle hedef bir toprak set köşesinde, AN hedefin KB yönündeki patika kesişimlerinden biri olacak. Rota boyunca tırmanışı en aza indirgemek ve aynı zamanda güvenli patikalarda kalmak için, bu ayağa bir fedakarlıkla başlıyoruz: Koşucumuz kuzeydeki patikaya (A noktasına) 4 münhani tırmanıyor. Bu patikada D yönünde koşarak, C ve oradan da D ve E patika kesişimlerine ulaşacak. Burada bir not olarak, haritada çizilen turuncu alternatifler 100-200 metre kadar mesafe kazandırsa da koşmaya uygun değil. Zeminin örtülü olmasının yanısıra, iniş ve tırmanışlar büyük dezavantaj yaratıyor. Koşucumuz tüm kavşak noktalarında pusulasını kontrol etmeli ve doğru patikayı seçmeli. Özellikle C noktasında ana patikadan ayrılan dar patikaya girerken dikkatli olmalı. E’den F’ye giderken, koşmakta olduğu ana patikada kalabilir (sarı renkli rota); ancak, mesafeyi kısaltan ve tepenin batısından dolaşan dar patika daha avantajlı. G noktasında yine dikkatli olmalı, gereksiz tırmanışa neden olacak turuncu patikayı değil, tepenin batısındaki patikayı tercih etmeli. H noktasında patikadan ayrılabilir ve ardından gelen B-D doğrultulu vadinin tepesini (ya da aynı bölgedeki toprak setin güney ucunu) AN olarak kullanabilir. İkinci bir seçenek olarak, K noktasına kadar patikadan devam edip, AN olarak bu kesişim de kullanılabilir. Koşucumuz pusula kontrolünde ilerlerken, arazinin dikleştiği yamaca yaklaşınca yavaşlayıp, yukarıda kalmaya dikkat ediyor. Hedef en yukarıdaki (veya en batıdaki) setin köşesinde onu bekliyor. [KAÇAK: Çaylak setten önce alçalmış ve yamaçta fazla inmiş olabilir. Bu durumda diğer setlere çarpacaktır ve yerini tespit edip, geri tırmanmalıdır. Yerini tespit etmek için setlerin uçlarını ve doğrultularını kullanabilir. İkinci bir ihtimal ise hedefin güneyine düşmek olabilir. Bunu sıklaşan çalılardan ve dikleşen yamaçtan, yamacın doğrultusundan farkedebilir.]

Bu arada kısaca yazayım: Mavi rota önerdiğim rotayı, kırmızılar alternatifleri gösteriyor. Sarı renk mavinin varyasyonlarını, turuncu renk ise kaçınılması gereken rotaları gösteriyor.

11-C

  • ÇAYLAK – KIRMIZI ROTA: Kırmızı rotalar çaylağa daha kısa ama daha fazla tırmanışlı alternatifler sunuyor. Bu nedenle alternatifleri tercih etmezdim. Tırmanış mikarları: Çaylak Mavi rotada 12 münhani tırmanış var. Çaylak Kırmızı Kuzey (STXY) rotada 15, Güney (SZ) rotada ise 18 münhani tırmanış var. Ayrıca, özellikle Çaylak Kırmızı Kuzey rotasında kavşaklarda pusula kontrolü elzem.

Usta koşucu için ise işler başlangıçta biraz daha farklı, araziye girmesi ve dik bir iniş ve ardından dik bir çıkış yapması gerekiyor. AN olarak Çaylak rotalardaki H veya K noktasını kullanabilir. Koşucumuz, hedeften dik bir inişle ayrılacak, eğimi yumuşatmak için zigzag çizebilir. Bu durumda aşağıdaki patikaya ineceği ve bu patikadan ayrılıp tekrar tırmanışa geçeceği noktayı iyi kontrol etmeli. Tırmanış sırasında, yanlışlıkla, batıda daha belirgin olan vadiye girebilir ve bu durumda tırmandığı tepenin yanlış tarafında kalır.

Burada harita hazırlığındaki bir dikkatsizlik başımızı ağrıtıyor. Haritada farketmek zor ama iki hedefi birleştiren kırmızı çizginin altında, tırmanışın sonunda tepenin doğusunda kalan kalın bir patika var. Ustamız bu patikaya girecek ve pusula-münhani kontrolünde kalarak AN’a ulaşacak. Gerisi aynen çaylağa da tavsiye ettiğimiz gibi.

11-U

Evet, böylece ilk yazımın sonuna geldim. Faydalı olmasını ümit ediyorum.

Yorumlarınızı bu sayfaya ekleyebilirsiniz. Ayrıca, anketimi de cevaplarsanız memnun olurum. 

Sevgiler,

Coşkun

Reklamlar

One comment

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s